Username:
Password:

کاتالوگ گروه تحقیقاتی صنعتی مترا METRA Group catalog

شرایط ثبت نام در دوره های آموزشی و فرم ثبت نام

معرفی دوره‌های آموزشی«شناخت رنگ» و «کنترل کیفیت رنگ و پوشش‌های صنعتی و ساختمانی‌»
کارمند (اداری، فروش، بازرگانی، پذیرش)
نوع فعالیت: فعالیت اداری در یکی از بخش‌های اداری/فروش/ بازرگانی/پذیرش
مکان فعالیت: دفتر مرکزی تهران
وظایف و مسئولیت ها: *امور اداری ١- تهیه و پیگیری مکاتبات درون سازمانی ٢- تهیه و پیگیری مکاتبات برون سازمانی ٣- دریافت، بررسی، توزیع و ارسال نامه ها، فکس های واحد به گیرندگان مرتبط ۴- بایگانی نامه های وارده و صادره ۵- رسیدگی به موقع به موارد اداری و کارگزینی ۶- تنظیم و هماهنگی به موقع جلسات و ملاقاتها ۷- پیگیری و پرداخت فاکتورها، هزینه ها و تنخواه ها ٨- تهیه و پیگیری وسایل نقلیه برای کارشناسان بخش جهت تردد ۹- جمع آوری برگه های مربوط به مرخصی، ساعت ورود و خروج و اضافه کاری کارکنان بخش در صورت لزوم ١۰- دریافت گزارش کارکرد پرسنل از واحد منابع انسانی ماهانه جهت کنترل و بروزرسانی و اعلام آن به مدیر واحد ١١- نگهداری و بایگانی تمامی فرم های فنی مرتبط با واحد، مشتریان و منابع انسانی ١٢- پیگیری به موقع امور اداری و دسترسی های لازم برای پرسنل جدید *امور دفتری ١٣- ثبت و پیگیری درخواستهای کالا از انبار ١۴- تحویل کالا از انبار و توزیع کالاهای دریافت شده به درخواست دهندگان ١۵- حضور در جلسات تعیین شده از طرف مدیر واحد و تنظیم صورتجلسه ١۶- حفظ ارتباط کامل با مدیر واحد و سایر بخش های شرکت ١۷- تهیه گزارشات درخواست شده از طرف مدیر واحد ١٨- شرکت در کلیه دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مدیر واحد ١۹- انجام کلیه امور محوله از جانب مدیر واحد ٢۰- پاسخگویی به تلفن های دفتر و هدایت تلفن ها به فرد مناسب ٢١- انتقال تماس های مشتریان به بخش های مربوطه بر اساس دستورالعمل « ضوابط انتقال تماس تلفنی » ٢٢- بررسی و انتقال اشکالات و موارد خاص به مدیر واحد و نفرات مرتبط و پیگیری این موارد تا بر طرف شدن کامل آن ٢٣- رسیدگی و اجرای کلیه مواردی که از جانب مدیر مافوق ارجاع می شود *فروش و پذیرش مشتریان: ۱- پاسخگویی به تماسهای مشتریان در مرکز تماس و فروش خدمات ۲- امور مرتبط به فروش جدید - ارائه راهنمایی، معرفی کامل خدمات موسسه به مشتریان - پاسخگویی به تماس تلفنی متقاضیان وضعیت روند کارها و پروژه های ایشان - ارائه توضیحات لازم در خصوص مشخصات خدمات، مدارک لازم جهت شروع کار - ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان در نرم افزار فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان - برقراری، حفظ ارتباط و پیگیری فروش با متقاضیان از طریق تلفن و ایمیل تا زمان ثبت پیش فاکتور و صدور فاکتور - دریافت و ثبت سفارش مشتری و ارسال مدارک و چک لیستهای مورد نیاز مشتری از طریق ایمیل یا فکس -تهیه گزارشات پروژه ها و آزمون و تحویل به مشتریان یا نمایندگان ایشان ۳- فعالیتهای سازمانی - حضور در جلسات فروش - حفظ ارتباط کامل با مدیر واحد و سایر بخش های شرکت - تهیه گزارشات درخواست شده از طرف سرپرست یا مدیر فروش - شرکت در کلیه دوره های آموزشی اعلام شده از مدیر فروش - انجام کلیه امور محوله از جانب سرپرست و مدیر فروش ۴- فعالیتهای فرآیندی - جمع آوری و ثبت نظرات مشتریان در فرمهای نظرات و پیشنهادات - انتقال تماسهای مشتریان به بخشهای مربوطه بر اساس دستورالعمل « ضوابط انتقال تماس تلفنی » - بررسی و انتقال اشکالات و موارد خاص به سرپرست یا مدیر بخش و پیگیری این موارد تا بر طرف شدن کامل آن - جمع آوری سوالات متقاضیان جهت تهیه FAQ یا بروشور و ارائه آن به صورت هفتگی به مدیر/ سرپرست بخش
تحصیلات و تجربیات: ١- دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم انسانی، مدیریت و روابط عمومی، بازاریابی و بازرگانی، شیمی، زبان خارجی ٢- حداقل ٢ سال تجربه کاری مسئول دفتری ٣- آشنایی با مفاهیم مشتری مداری ۴- آشنا به کار با کامپیوتر، اینترنت، نرم افزارهای Office ۵- قابلیت تایپ ده انگشتی ( فارسی - انگلیسی ) ۶- آشنایی به زبان انگلیسی در حد متوسط بخصوص در مکالمه ۷- توانایی مستندسازی و گزارش دهی
شایستگی ها: ١- دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی ٢- دارای روحیه راهبری ٣- دارای روحیه ی پیگیری بالا ۴- مسئولیت پذیر ۵- دارای روابط عمومی بالا ۶- توانایی بالا در کار گروهی ۷- امکان تردد به مراکز بیرونی (ماموریت خارج سازمان) ٨- دارای قدرت بیان و مذاکره ۹- رازدار

Home
About us
Services
Our clients
Contact us


Copyright 2005-2017, Metra Co., All Rights Reserved.
Designed by Sirang Rasaneh